Stålstämplar, typhållare, ståltyper - Stålstämplar
Sida 1 | Sida 2

 

Stålstämplar

Stålstämplarna kan levereras som enstaka stämplar eller i alfabets- och siffersatser. Stansarna graveras av bästa verktygsstål i specialkvalitet för stämpling av stål, järn, mässing, trä, läder, hårdgummi etc. Stämplarna är försedda med skarp gravyr enligt DIN 1451 och levereras i storlekar från 0,5 mm - 30 mm.

Siffer- och bokstavsstansar 1101
i satser graverade med skarp gravyr enligt DIN 1451. Mycket bra kvalitet för material med en hållfasthet upp till 100 kg.

Siffer- och bokstavsstansar 1102
i satser utan härdat slaghuvud. Heavy-Duty-utförande för material med en hög hållfasthet av upp till 200 kg.

Siffer- och bokstavsstansar 1103
i satser med härdat slaghuvud enligt DIN 7353. Extra Heavy-Duty-utförande för material med en hög hållfasthet av upp till 200 kg.

Siffer- och bokstavsstansar 1104
i satser med gravyr som ej kan förväxlas. Tillverkade av bästa tänkbara verktygsstål enligt DIN 7353. Vid sneda eller grova ytor kan man även när man enbart stansat halva tecknet se vilken siffra det rör sig om.

Siffer- och bokstavsstansar 1105
i satser med rundad gravyr (ASME-föreskrift) för att undvika sprickbildning i materialet eller materialutmattning. Tillverkade av bästa tänkbara verktygsstål enligt DIN 7353. Speciellt lämpat för stämpling av plåt inom oljeindustrin, flygplansindustrin samt kärnkraftindustrin.

 

Stålstämplar


Siffer- och bokstavsstansar 1106
i satser med avbruten gravyr (ASME-föreskrift) för att undvika sprickbildning i materialet eller materialutmattning. Tillverkade av bästa tänkbara verktygsstål enligt DIN 7353.

Siffer- och bokstavsstansar 1107
i satser med punktskrift (ministress) för att undvika sprickbildning i materialet eller materialutmattning. Tillverkade av bästa tänkbara verktygsstål enligt DIN 7353.

Siffer- och bokstavsstansar 1108
i satser med skarp högergravyr för smidesformar och gjutformar, enligt DIN 7353.

Siffer- och bokstavsstansar 1109
i satser i Heavy-Duty-utförande av höggradigt verktygsstål med skarp högergravyr för smidesformar och gjutformar, enligt DIN 7353.

Sifferstansar 1110
i satser i Heavy-Duty-utförande av höggradigt verktygsstål med skarp gravyr enligt DIN 7353. Tillverkas helt enligt Era specifikationer.

 

Inspektionsstämplar

Inspektionsstämplar 1120
används för att ge ett godkännandemärke åt produkter och material etc. Tillverkas av höggradigt verktygsstål i önskad storlek.

Vid beställning var vänlig ange önskad symbol.

 

Inspektionsstämplar

Inspektionsstämplar för svetssöm 1121
används för att ge ett godkännandemärke åt inspekterade svetssömmar. Tillverkas av höggradigt verktygsstål i önskad storlek. Kan även tillverkas med andra ramar, t.ex. ovaler, trapets, romber, fyrkanter etc.

Handstålstämpel 1130
med text enligt Era önskemål i skarp gravyr enligt DIN 1451. Samtliga typer av gravyrer kan tillverkas efter insända ritningar och skisser, t.ex. firmalogos, romersk skrift, skrivstil eller olika specialtecken etc.

Handstålstämpel i hammarform 1140
med eller utan handtag. Speciellt användbar vid märkning av heta och varma föremål eller om man vill undvika olyckor som kan hända om man använder en vanlig stålstämpel och en separat hammare.

 

Sida 1 | Sida 2
[an error occurred while processing this directive]