Prägling - Rullpräglingsmaskiner och tillbehör
 

Elektriska präglingsmaskiner - Rullpräglingsmaskiner

Metallprint ER, R

Rullpräglingsmaskiner används för att förse runda produkter med en prägling runt omkretsen och används oftast för prägling av valsar, axlar, borr etc. Genom rullpräglingsprincipen sker präglingen med mycket ringa kraft och ger ett bra präglingsresultat. Arbetsstyckenas olika diametrar kan med hjälp av rullhållare inom vissa gränser ställas in mycket noggrant. Dessa maskiner kan användas såväl med typhållare för utbytbara stålstämplar som med nummerpräglingsverk.Metallprint ER

Denna elektriska rullpräglingsmaskin kan utrustas nästan universellt. Alla utbytbara stålstämplar och alla präglingsverk av modell Metallmark kan användas. Såväl rör som olika typer av rundmaterial kan präglas med dessa maskiner. Maximal Ø är 35 mm men med specialbyggda maskiner kan större diametrar präglas. Maskinen har en inställning för olika diametrar och en justering för önskat präglingsdjup (tryckbegränsning). Präglingen utlöses med ett tvåhandsgrepp eller med en fotpedal och skydd. Bilden nedan visar en maskin som är försedd med ett präglingsverk med 14 hjul och en hållare för rundmaterial. På bilden saknas skyddet av fototekniska skäl.

 Metallprint R

En mycket enkel manuell rullpräglingsmaskin som fordrar mycket ringa kraft för att ge en perfekt prägling. Maskinen kan utrustas för prägling med utbytbara stålstämplar eller med präglingsverk. På grund av maskinens ringa höjd kan den bara användas för prägling av material upp till ca Ø 35 mm. Maskinen kan även levereras med en inställning för präglingsdjupet (tryckbegränsning).Präglingsexempel

Förutom rör, axlar och liknande rundmaterial är präglingsmaskinerna R och ER väl lämpade för en varaktig märkning av t.ex. typbeteckningar i runda verktyg.Inställning och justering

En enkel inställningsprincip möjliggör anpassning till diametern på det rundmaterial som skall präglas. Den exakta justeringen av önskat präglingsdjup garanterar ett bra präglingsresultat oavsett om man arbetar med präglingstyper eller präglingsverk..


Rullmärkningsmaskin och fixturer
1850-3600


Manuell rullmärkningsmaskin 1850 3600
PR 36

Den nykonstruerade mångsidiga rullmärkningsmaskinen PR 36 använder ett unikt designkoncept där en enda spakrörelse för märkningen i kontakt med arbetsstycket och sedan utför själva märkningen. Den klarar av ett stort antal komponenter med olika utseende och kompenserar för variationer i arbetsstyckenas tjocklek på upp till 3 mm, en egenskap som tidigare inte funnits hos maskiner i denna prisklass. Det stora antalet standardverktyg är lätta att snabbt spänna in i de redan befintliga gängade hålen vilket kraftigt bidrar till starkt reducerade inställningstider. Genom att använda våra kilformade standardtyper eller specialgraverade stansar kommer maskinen att alltid ge ett perfekt och lika djupt avtryck på en mängd olika arbetsstycken vilket ger en enkel och kostnadseffektiv märkning av många av de produkter som finns inom tillverkningsindustrin idag.

Fördelar:
· Låga startkostnader
· Hög produktionskapacitet
· Låga kostnader - använder standardverktyg
· Kompenserar för tjockleksvariationer hos arbetsstyckena
· Inga skydd krävs
· Märkningstryck på upp till 0,75 ton
· Enkel att sköta
· Robust konstruktion
· Märker en mängd olika arbetsstycken
· Plan, rund och kurvformig märkning

Tekniska data
Mått 280 x 280 x 500 mm
Hållare Rullhållare 1850 3403
Typer Kilformade typer 1 - 5 mm
Stansar Segmentstansar - special för användning i ovanstående hållare, A - Z, 0 - 9, interpunktion. Specialtyper vid förfrågan.
Märkningstryck 0.75 ton max.
Nettovikt 45 kg
Bruttovikt ca. 50 kg,
Kapacitet

Plana arbetsstycken, max. tjocklek 160 mm Solida, runda eller cylindriska. Arbetsstycken max. diameter 175 mm Ringformade arbetsstycken diameter 80 - 250 mm.
Max. effektiv slaglängd 85 - 200 mm

1850-3600
1850-3600
1850-3600
1850-3600
1850-3600

Standardverktyg och -utrustning passande för rullstämplingsmaskinerna PR 36

Femrullfixtur
En nykonstruerad 3-parts rullfixtur som kan användas för ett stort antal solida eller tjockväggiga cylindriska komponenter. Sättes fast i de förborrade och gängade hålen och kan sedan användas för märkning av komponenter som har en så liten diameter som 3 mm (när alla tre fixturdelarna sitter ihop) upp till en maximal diameter av 175 mm när den används som en tvillingrullfixtur.

Dockfixtur
Utrustningar med en fritt roterande nållagrad docka förser tunnväggiga arbetsstycken med stöd så att även dessa produkter kan präglas utan risk för deformering och friktion. Dockorna är lätt utbytbara för att man skall kunna märka arbetsstycken med olika diametrar upp till 175 mm.

U-Kanal-fixtur för plana arbetsstycken
Genom att montera denna fixtur över rullfixturen är det möjligt att märka plana komponenter med en text som är max. 85 mm lång.

Märkning av ringformade komponenter
Genom att förse dockfixturen med en enkel tillsats blir det möjligt att märka ringar och komponenter med liknande utseende med en kurvformig text med en längd av upp till 200 mm. Detta ökar väsentligt flexibiliteten hos PR 36 så att den blir en mycket komplett märkmaskin med ett brett märkningsregister.

Rullstämplingsmaskiner och fixturer
1850-1

Rullstämplingsmaskin 1850 3400 PR 34, manuell

· Mångsidig
· Märker plana och rund ytor
· Skydd krävs ej
· Snabbt arbetssätt
· Tillförlitlig
· Låga underhållskostnader
· Stark och tyst
· Anpassningsbar
· Enkel att använda
· Kompakt

Specifikation PR 34
Slaglängd vagn 115 mm max
Bordsstorlek 185 x 215 mm
Bordet lyfts 12 mm max
Bordstryck upp till 1750 kg
Djup från ramm 177 mm från bordsmitt till stativ
Max öppning mellan bord och släde, utan verktyg 343 mm
Kapacitet, beroende på slaglängd och form upp till 1000 / tim.
Plats, golvyta 560 x 410 mm
Höjd 1370 mm
Nettovikt 216 kg
Bruttovikt 273 kg

Monteringstillbehör

Plan typhållare
Städfixtur
Lagrade rullbärare och runda typhållare
Tvillingrullfixturer
Femrullfixtur
Dockfixtur
1850-3500
1850-3500

Pneumatisk rullstämplingsmaskin 1850 3500 PR 35

En rullstämplingsmaskin för stora produktionsserier. Automatisk matning via olika utrustningar eller manuellt. Hög produktionskapacitet genom enkelhet och pneumatisk drift.

· Mångsidig
· Märker plana och rund ytor
· Skydd krävs ej
· Snabbt arbetssätt
· Tillförlitlig
· Låga underhållskostnader
· Stark och tyst
· Anpassningsbar
· Enkel att använda

·
Kompakt

Specifikation PR 35
Slaglängd vagn 5 – 125 mm
Bordsstorlek 185 x 215 mm
Bordet lyfts 14 mm max.
Bordstryck 250 till 2000 kg
Djup från ramm 175 mm från bordsmitt till stativ
Max öppning mellan bord och släde, utan verktyg 400 mm
Kapacitet, beroende på slaglängd och form upp till 1200 / tim.
Tryckluftförbrukning 0,2 m3/min.
Plats, golvyta 355 x 990 mm
Höjd 1500 mm
Nettovikt ca 400 kg
Bruttovikt ca. 460 kg
Färg grön RAL 6011

Maskinen levereras med pneumatisk utrustning, underhållsenhet och slaginställning

Monteringstillbehör

Kugghjul, rullstämpelhållare och kuggstång
Segmenttyper
Plan typhållare
Verktyg
Städfixtur
Rullstämpelhållare med kugghjul och rulltyphållare
Tvillingrullfixtur
Femrullfixur
Dockfixtur
Automatiska mataranordningar
Skyddsutrustningar

1850
1850
1850
1850
1850

Standardverktyg och -utrustning passande för rullstämplingsmaskinerna
PR 34 och PR 35

För märkning av runda produkter används en plan typhållare och för märkning av plana produkter används en rund typhållare och utbytbara segmenttyper av stål. För plana detaljer kan man även använda en stämpelhållare med kugghjul som är försedd med en speciell graverad rullstämpel.

Kilspårförsedda tillbehör
De nytillverkade tillbehören med kilspår gör det möjligt att använda ett justerbart stopp för enkelslag, som ställs in med hjälp av en slaglängdsskala. Med hjälp av detta blir inställningen enklare och går snabbare. Präglingstrycket appliceras koncentriskt på slädens lager och på styrningen för bordslyften, så att böjning och slitage minimeras. Inställningen i sidled av fixtur och produkt i förhållande till stämpeln sker endast på bordet och möjliggör ett större rörelseområde än tidigare.

Plana typhållare
Plana typhållare kan bara ta en enkelrad bestående av utbytbara standardtyper eller en kombination av specialgraverade blocktyper och utfyllnadsbitar. De plana typhållarna lämpar sig för ståltyper i storlekarna 1 - 6 mm. Vid behov kan dock specialtyphållare med flera rader tillverkas.

Städfixturer
Härdade städfixturer används för att förhindra att bordet av gjutjärn slits.

Rullstämpelhållare med kugghjul och rulltyphållare
Två rullstämpelhållare med kugghjul i standardutförande avsedda för fast graverade rullstämplar i 20 eller 40 mm typhöjd eller rulltyphållare står till förfogande. Att byta rullstämpelhållare och rulltyphållare är enkelt och går utan hjälpmedel. Rulltyphållaren kan enbart ta kilformade segmenttyper i texthöjderna 1 - 5 mm och tillåter en textlängd av upp till 150 mm. Rulltyphållarens ena sida kan skruvas bort så att det går snabbt och lätt att byta segmenttyper.

Tvillingrullfixtur
Används för märkning av helt solida cylindriska och tjockväggiga cylindriska arbetsstycken. För PR 34 och PR 35 står 3 standardfixturer till förfogande: för arbetsstycken med en diameter av 10 - 30 mm, 20 - 60 mm och 60 - 150 mm. Varje utrustning har ett ställbart anslag för exakt placering av märkningen på arbetsstycket.

Vid behov kan även andra storlekar och specialtillverkningar tas fram, t.ex. för märkning av särskilt långa, koncentriska eller avsmalnande arbetsstycken.

Femrullfixur
För att klara av behovet att märka komponenter med särskilt små diametrar erbjuder vi denna nykonstruerade utrustning som klarar att hantera arbetsstycken som är så små som 3 - 10 mm.

Dockfixtur
Utrustningar med en fritt roterande nållagrad docka förser tunnväggiga arbetsstycken med stöd så att även dessa produkter kan präglas utan risk för deformering och friktion. Dockorna är lätt utbytbara för att man skall kunna märka arbetsstycken med olika diametrar. För prägling av koniska arbetsstycken kan specialdorn tillverkas.

Rullstämplingsmaskin i universalutförande

1801


1801


1801

Rullstämplingsmaskiner 1800 0000 i universalutförande Rullstämplingsmaskin PR 220

För runda detaljer med yttre Ø 10 - 420 mm. Denna maskin kan dock även prägla raka detaljer. Maskinen levereras med automatisk mottryckshållare, höjdinställning och räkneverk. Tryckinställning och tryckutjämning under präglingsprocessen.
Rulltyphållare med 1 eller flera rader kan användas och ståltyperna som används är segmenttyper av stål. Texterna kan bestå av enstaka tecken eller textblock vilket betyder att Ni själv kan sätta samman varje önskad text som därefter präglas med maskinen.

Funktion:
Rulltyphållarens omkrets förses till 320° med text och utfyllnadsbitar. I startpositionen befinner sig alltid den fasta delen av typhållaren i rakt över det ilagda arbetsstycke som skall präglas. Mellan mottryckshållaren som ställts in i läge och typhållaren läggs den detalj som skall präglas. När man startat stämplingsrörelsen med hjälp av tvåhandsutlösaren går mottryckshållaren med den ilagda detaljen till den främre inställda präglingspositionen. När detta läge har nåtts vrider sig präglingshuvudet exakt ett varv och präglar därmed texten på produkten. Efter färdig prägling går mottryckshållaren automatiskt tillbaka i utgångsläge och den färdigpräglade detaljen kan tas ur maskinen. Präglingstyperna tillverkas som enkeltyper eller som sammansatta blocktyper helt enligt Era önskemål. Typhöjd enligt önskemål och max. 10 mm.

Tekniska data
Präglingsområde 16 – 420 mm Ø
Höjdomställning av präglingshuvudet 0 – 75 mm
Textlängd upp till 500 mm
Texthöjd upp till 10 mm
Teoretiskt stycketal ca 2700/timme
Motorkapacitet minst 1000/timme
Spänning 380 V 50 Hz
Maskinmått 1000 x 250 x 630 mm
Vikt ca.150 kg

Användningsområden:
Flänsar, armaturer, rondeller, axlar, rör, muffar, rördetaljer, bussningar, svarvade detaljer, hylsnyckelinsatser osv.

Maskiner för märkning av större produkter och detaljer kan offereras på begäran.

 

Runda typhållare och ståltyper
1801
1801
1801

Runda typhållare 1801 0100
Kraftigt utförande med en utvändig diameter av 202 mm passande för rullmärkningsmaskin 1801 0000

Runda typhållare 1801 0200
Kraftigt utförande med en utvändig diameter av 156 mm passande för rullmärkningsmaskin 1801 0000

Runda typhållare 1801 0300, 2-radig
Kraftigt utförande med 2 kilspår passande för rullmärkningsmaskin 1801 0000


Segmenttyper 1801 1000
för den runda typhållaren 1801 0100 tillverkad av specialstål.
Siffror 0 - 9
Bokstäver A - Z
I interpunktion och specialtecken.
Textblock kan också levereras.
Gravyr DIN 1451.

Segmenttyper 1801 1500
Lika ovanstående grupp men för typhållare 181 0200.

Segmenttyper 1801 2000
Lika ovanstående grupp men för typhållare 181 0300.

Segmenttyper 1801 5000 i specialutförande

 

Tillbaka