Prägling - Präglingsmaskiner för skyltar, nycklar etc.
Sida 1 | Sida 2 | Sida 3 | Sida 4

Metallprint SP I, SP II

Dessa båda manuella präglingsmaskiner har mångsidiga användningsmöjligheter inom alla verkstäder och industrier. Med hjälp av det lätt inställbara präglingshjulet kan olika beteckningar med både en och flera rader präglas. Inställt tecken kan avläsas på hjulet. Präglingsbordet, som skylten spänns fast på, stegar fram efter varje prägling, så att avståndet mellan alla tecken blir lika. Dessa maskiner är idealiska för prägling av korta serier typskyltar med ständigt växlande text. Alla maskiner är utrustade med tryckbegränsning, vilket ger ett exakt och konstant präglingsdjup och som även kompenserar för olika materialtjocklekar.


Metallprint SP I

Den minsta manuella skyltpräglingsmaskinen. Det utbytbara typhjulet är försett med siffror och bokstäver och det finns typhjul i storlekar från 2 mm till 5 mm. Max. skyltstorlek 140 mm x 90 mm.

Metallprint SP II

Den större manuella skyltpräglingsmaskinen med förstärkt präglingskapacitet. Det utbytbara typhjulet är försett med siffror och bokstäver och det finns typhjul i storlekar från 2 mm till 5 mm. Max. skyltstorlek 180 mm x 130 mm.

Anläggningsbord med automatisk matning

Maskinerna i standardutförande har en automatisk bordsmatning och bordet är försett med en klämlist, som håller fast skyltarna under präglingen. Bordet är också försett med en anläggningsmarkering för de olika radpräglingarna. Bordsmatningen är ställbar i 5 olika lägen för de olika typhöjderna (bokstavsbredderna). Vid behov finns andra anläggningsbord med halvautomatiska inställningar i X- och Y-led samt bord i specialutföranden och specialstorlekar.


Nyckelprägling

Med ett speciellt arbetsbord förvandlas Metallprint SP till den idealiska nyckelpräglingsmaskinen. De olika nyckelfästena och den inställbara matningen garanterar perfekta präglingar på varje nyckel. Metallprint SP II kann även förses med en speciell bordstillsats för prägling av såväl lås som låscylindrar.

 
Präglingshjul

De utbytbara präglingshjulen är graverade och härdade och av mycket hög kvalitet. Varje  typhjul innehåller alfabetet A-Z, siffrorna 0-9 samt tecknen . / - och +. Som standard levereras  hjul i följande typhöjder: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 och 5.0 mm. I specialutförande kan typhöjderna 1.0, 1.5 och 5.5 mm levereras.Färgprägling

För att ge en färgprägling kan modellerna Metallprint SP I och SP II förses med en automatisk folietransport. Genom att använda en speciell kallpräglingsfolie kan man därmed få en färgad prägling i främst icke metalliska material. En uppvärmningsanordning är ej nödvändig.
Obs! För färgprägling måste provskyltar/materialprover insändas.


Sida 1 | Sida 2 | Sida 3 | Sida 4
[an error occurred while processing this directive]