Manuella präglingsverk
 

 

Manuella präglingsverk

METALLMARK G

Detta präglingsverk har i stället för inspänningstapp föresetts med ett kraftigt hammargrep. Detta gör det möjligt att slå in inställda beteckningar i olika material med en hammare. Tecknen ställs in manuellt med ett stift och inställd beteckning kan avläsas på hjulens framsida.

 

RUNDUM

Rundum handslagstämpel finns i två storlekar för manuell prägling i metall och andra material. Präglingshjulet vrids fram för hand. Präglingshjulen är enkelt utbytbara och kan levereras i olika typhöjder. Varje sifferhjul innehåller tecknen 0 - 9 / - + men de kan även förses med bokstäver och tecken. Pernuma Rundum I för storlekar från 2 till 5 mm. Pernuma Rundum II för storlekar från 6 till 10 mm.