Värmeprägling
Sida 1 | Sida 2 | Sida 3

 

Värmeprägling
Uppvärmningsanordningar för värmeprägling samt Foliematningsutrustningar

Alla nummerpräglingsverk med beteckningen Metallmark (utom Metallmark D och LC) och alla typhållare med beteckningen Metallset kan förses med en elektrisk uppvärming. Med denna utrustning kan man lätt få mycket klara och beständiga präglingar i nästan alla termiskt formbara material som plast, läder, zelluloid, trä etc. Alla uppvärmningsanordningar arbetar med 220 V växelström.
Obs! När präglinsverk och präglingstyper skall användas för folieprägling graveras alla tecken med en kraftigare (fetare) stil.

Uppvärmningsanordning B
Denna enkla uppvärmingsanordning är inte utrustad med någon termostat. När maximal temperatur har uppnåtts behålls denna temperatur under hela arbetet. För många präglingar är detta helt tillräckligt, t.ex.vid prägling av trä och läder. Denna uppvärmningsanordning kan användas tillsammans med präglingsverken Metallmark II och III, liksom med typhållaren Metallset I, II och III.

 

Uppvärmningsanordning BT
Uppvärmningsanordningen BT liknar modell B, men är även utrustad med en termostat. Med regulatorn kan man ställa in temperaturer på över 140ºC och temperaturökningar upp till ca 160ºC är möjligt. Genom en kontrollampa visas att inställd temperatur har uppnåtts. Denna uppvärmningsanordning kan användas tillsammans med präglingsverken Metallmark II och III, liksom med typhållaren Metallset I, II och III.

Uppvärmningsanordning BTF  

En mycket exakt arbetande uppvärmningsanordning med separat termostat med fininställning av temperaturen. Speciellt lämpad för prägling av material som fordrar en noggrann temperaturinställning. Temperaturområden från ca 50ºC till ca 200ºC (på en skala från 8 - 22), är steglöst inställbara. En kontrollampa visar när inställd temperatur har uppnåtts. Denna uppvärmningsanordning kan användas tillsammans med alla Metallmark präglingsverk liksom med alla Metallset typhållare (förutom med Metallmark LC och D). T.o.m. präglingsverken Metallmark M och U i mini-utförande kan förses med uppvärmningsanordning BTF.
Tillsammans med de beskrivna uppvärmningsanordningarna BT och BTF kan alla präglingsverk Metallmark (utom D och LC) och alla typhållare Metallset förses med en automatisk folietransport för värmeprägling med olikfärgade värmepräglingsfolier.

.Folietransport FA
Denna enkla folietransport i standardutförande arbetar mekaniskt, dvs. drivningen styrs av präglingsverkets upp- och nedåtgående växlingsrörelser. Genom en växelspak kan önskad foliematningslängd inom vissa gränser ställas in.
Obs! Folietransport FA kan bara användas tillsammans med präglingsverk av andra fabrikat, den kan alltså inte användas för våra olika Metallprint-maskiner.


 

Folietransport FE
Denna elektriskt arbetande folietransport lämpar sig såväl får våra Metallprint-maskiner (förutom Metallprint I och MP) som för präglingsmaskiner av andra fabrikat. Vid denna forlietransport är foliens matningslängd steglöst inställbar och folien hålls automatiskt spänd. Använd folie rullas automatiskt upp så att den vid en asymetrisk prägling kan användas igen.Präglingsexempel
Genom att använda värmepräglingsfolier blir präglingarna bättre läsbara. Dessa folier finns i praktiskt taget alla färger.

 

Sida 1 | Sida 2 | Sida 3
[an error occurred while processing this directive]