Prägling - Mini- och dubbelpräglingsverk
 

Metallmark M, U

Dessa präglingsverk har tagits fram fram som en speciell serie för märkning av produkter med små mått. Genom att därmed hjul, bakre gripare och griparskivor inte är så kraftiga som vid våra standardpräglingsverk är dessa verk främst avsedda att användas i små präglingsmaskiner för prägling av enkla material som papp, plast, läder, aluminium, mässing, järnprodukter med låg hållfasthet och med få sifferhjul. Som standard levereras dessa präglingsverk med 4, 5 eller 6 hjul men präglingsverk med fler hjul kan även levereras.

Metallmark M

Dessa minipräglingsverk levereras i tre grundmodeller: H = manuellt ställbara hjul, T = hjul som ställs in med tangenter och A = hjul med automatisk växling. Vidare finns det talrika specialutföranden. Präglingshjulen är av stål, graverade och härdade. Också dessa små präglingsverk har utstansade bakre gripare försedda med spiralfjädrar.
Sifferhöjder från 1, 8 till 3,0 mm

Metallmark UA

Metallmark U

Ett präglingsverk speciellt avsett för ur och boetter etc. Motsvarar i allt väsentligt Mini-präglingsverket Metallmark M. Den markanta skillnaden är de mindre och smalare stålhjulen med en särskilt liten precisionsgravyr från 0,5 mm till 1,6 mm.

Viktigt !
För att kunna prägla på insidan av välvda höljen med upphöjd kant eller liknande precisionsdetaljer måste präglingshjulen oftast tillverkas med en förhöjd gravyrkägla. Det är därför viktigt att den exakta höjden på gravyrkäglan anges eller att insända ett prov tillsammans med förfrågan eller beställning.


 

Manuella präglingsverk med små typhöjder

Manuella präglingsverk 1603 med små typhöjder

Typhöjder: 0,5 - 1,9 mm.
Gravyr: DIN 1451.
Sifferhjul 0 - 9 men kan även levereras med
bokstavshjul.

Specialpräglingsverk för ur- och optikindustrin.

Automatiskt nummerpräglingsverk 1607 med små typhöjder

Typhöjder: 0,5 - 1,9 mm.
Gravyr: DIN 1451.
Sifferhjul 0 - 9 men kan även levereras med bokstavshjul.

Specialpräglingsverk för ur- och optikindustrin.

Nummerpräglingsverk 1611 med tangentinställning och små typhöjder

Typhöjder: 0,5 - 1,9 mm.
Gravyr: DIN 1451.
Sifferhjul 0 - 9 men kan även levereras med bokstavshjul.

Specialpräglingsverk för ur- och optikindustrin.


metalmark

Metallmark D I, D II

De dubbla nummerpräglingsverken Metallmark D är avsedda för upphöjda eller nedsänkta präglingar i tunn plåt eller plast och har löpande numrering. Prägling kan ske med rättvända tecken eller spegelvända tecken.
Varje präglingsverk består av ett övre och ett undre verk. De båda präglingsverken förbinds med varandra genom 2 styrpelare och 2 växlingsstänger. Båda delarna verkar som patris och matris.
De dubbla nummerpräglingsverken levereras med hjul som har 10 tecken (0 - 9), d.v.s. prägling sker med framförstående nollor (t.ex. 00001, 00002). Om så önskas kan de båda verken tillverkas så att de präglar samma nummer två eller flera gånger innan nummerväxling sker. Som standard levereras präglingsverken med 4, 5 eller 6 hjul men de kan om så önskas förses med flera hjul.


Metallmark D I

Det speciella utrymmessparande dubbla nummerpräglingsverket Metallmark D I kan byggas in direkt utan styrpelare. Verket har två integrerade styrpelare och 2 växlingsstänger för den automatiska växlingen.
Siifferhöjder mellan 4 - 10 mm.


Metallmark D II

Detta mycket stabila dubbla nummerpräglingsverk har byggts in i ett extra styrstativ med styrpelare.
Växlingsstängerna för den automatiskt växlande präglingen är också förbundna med styrstativet. Vid inbyggnad av detta präglingsverk måste man ta hänsyn till den särskilda inbyggnadshöjden på 209 mm inklusive slaglängd. Sifferhöjder mellan 10 - 12 mm. I specialutförande kan detta verk dock förses med större sifferhöjder varvid inbyggnadsmåtten ändras.

DI
pernuma

Tillbehör
De dubbla nummerpräglingsverken kan som tillägg kombineras med en hålstans och en kaputrustning. Detta är intressant för en rationell tillverkning av präglade skyltar. Kaputrustningen är inställbar så att de präglade remsorna inte skärs av helt utan förblir i hela stycken för att sedan lätt kunna brytas av. Med en annan tilläggsutrustning kan skyltarna förses med runda hörn.

DII tillbe tags

crit

Dubbelpräglingsverk
1635

Dubbelpräglingsverk 1635

Används för att prägla upphöjda siffror och bokstäver i plåt, i detta fall dock med punktskrift eller digitalskrift. Alla normala nummerpräglingsverk kan också förses med dessa skrifttyper. För att uppnå en perfekt prägling förbinds det övre präglingsverket med grundplattan genom 2 styrpelare och 2 växlingsstänger. Båda delarna verkar som patris och matris.

För tillverkning av märken och skyltar kan dubbelpräglingsverket kombineras med stans- och hålverktyg.

Dubbelpräglingsverket kan levereras med typhöjder från 3 till 15 mm.

 

Tillbaka