Prägling Manuella och elektriska präglingsmaskiner
Sida 1 | Sida 2 | Sida 3 | Sida 4 | Sida 5


Metallprint ESB II

Denna specialmaskin har hög kapacitet och är en vidareutveckling av maskinerna i Metallprint-programmet. Den har väsentligt större inbyggnadsmått såväl i höjd som bredd. Detta gör det inte bara möjligt att använda dubbelpräglingsverk med extremt stor typhöjd och med ett stort antal hjul utan även att kombinera dessa med hål-, stans- och kapningsverktyg liksom ytterligare präglingsverktyg som t.ex. flerradiga typhållare. Genom att använda en pneumatisk eller elektronisk bandtransport (remsmatning) som Metallprint ESB II blir detta en helautomatisk produktionsmaskin.

 

Metallprint ESB II

Helautomatisk, elektrisk präglingsmaskin med hög kapacitet försedd med automatisk bandtransport från rulle. Tillsammans med ett dubbelpräglingsverk med upphöjd eller nedsänkt prägling, ett hålstansningsverktyg och ett kapningsverktyg blir Modell ESB II en helautomatisk skyltpräglingsmaskin. De avkapade skyltarna matas ned i en uppsamlingsbehållare, men de kan även med en annan tilläggsutrustning bara skäras av så mycket att de stannar kvar på bandet och rullas upp på en rulle på andra sidan maskinen. Ytterligare specialutföranden är möjliga.Dubbelpräglingsverk I

I präglingsmaskiner med hög kapacitet av typ Metallprint ESB II monteras nästan uteslutande dubbelpräglingsverk för upphöjd eller nedsänkt prägling typ Metallmark D I och D II. Dessa präglingsverk lämpar sig väl för löpande prägling av plåt- och plastmaterial. De kan graveras med rättvänd gravyr eller spegelgravyr och är då nedsänkt eller upphöjt läsbara. Prägling utförs alltid med framförstående nollor (t.ex. 00001, 00002 osv.).Skydd

Av säkerhetsskäl är det ett krav att maskinens hela rörliga område skyddas av ett genomskinligt skydd av plexiglas. För att man skall kunna ställa in präglingshjulen är detta skydd lätt att öppna, men så fort skyddet öppnas stannar maskinen omgående.

 Räkneverk

Denna praktiska enhet räknar de detaljer som har präglats och stannar automatiskt maskinen när inställt antal har uppnåtts. Räkneverket kan levereras såväl i ett mekaniskt som i ett elektroniskt utförande.

 

Sida 1 | Sida 2 | Sida 3 | Sida 4 | Sida 5
[an error occurred while processing this directive]