[an error occurred while processing this directive]
Prägling - Hydropneumatiska pressar
 

 

Hydropneumatiska pressar

Hydropneumatiska pressar

De hydropneumatiska pressarna har konstruerats i enlighet med de senaste tekniska kunskaperna. De är mycket kompakta trots sin ringa vikt och de kan utrustas med många olika typer av tillbehör och verktyg. Detta kan ske redan från fabrik eller hos kund.

Litet platsbehov

En stor fördel är att pressarna trots sin stora kapacitet kräver mycket liten plats. En annan väsentlig fördel är att man enkelt kommer åt arbetsbordet.

Universellt användbara

Förutom till rena präglingsuppgifter lämpar sig pressarna alldeles utmärkt för arbetsuppgifter som nitning, böjning, stansning och formning av olika arbetsstycken. Hög kolvhastighet borgar för maximal produktivitet. Presstrycket är steglöst inställbart och kan utnyttjas fullt ut var som helst på hela slaglängden. Pressarna kan även användas för arbeten i lutande eller liggande ställning.

Hög räntabilitet

Mycket ringa energikostnader och den enkla och moderna konstruktionen ger stora kostnadsfördelar vad gäller investeringsvolymerna. Genom sitt ringa servicebehov och ytterst korta ställtider borgar dessa pressar för högsta räntabilitet.

Specialtillbehör

Grundmodellerna har konstruerats med tanke på att de - beroende på insatsområde och krav - skall kunna förses med lämpliga skydd och matningsaggregat.

Arbetssäkerhet

Pressarna utrustas enligt behov med fasta respektive rörliga skydd av slagtålig polykarbonat, som motsvarar olika internationella skyddsföreskrifter. Vi kan leverera många olika utförande av såväl skydd som manöverorgan.

Verktyg:

Många olika lösningar kan erbjudas beroende på pressarnas arbetsområde. Manuella lika väl som automatiska matningsslädar finns att tillgå liksom automatisk matning från olika nivåer,
t.ex. stapelmagasin eller
rundmatningsmagasin. Andra utförande vid förfrågan.

Räkneverk:

Maskinerna kan även förses 4-siffrigt räkneverk.

Andra möjligheter

Stativ, pressar med större inbyggnadsmått, större införingsdjup, kompletta trycköverförare för inbyggnad i befintliga anläggningar.
Präglingsstämplar och -verktyg, ett komplett sortiment utbytbara ståltyper liksom specialstämplar och automatiska präglingsverk.

Tekniska data (uppgifter i mm)
Artikelnr
1720 3100
1720 3200
1720 3300
Totalbredd
190
270
290
Totallängd
355
520
580
Totalhöjd
730
970
970
Inbyggnadshöjd
60 - 160
175
175
Djup från ramm
85
115
115
Arbetsbord
150 x 150
230 x 220
280 x 220
Arbetsbordhöjd
185
218
218
Stativhöjd
389
630
630
Tryckkapacitet vid 5,5 bar
4000 kg
10000 kg
25000 kg
Max. tryck
7 bar
7 bar
7 bar
Slaglängd
max. 6 mm
50 mm med
4,5 mm
"power stroke"
var som
helst på slaglängden
50 mm med
3,5 mm
"power stroke"
var som
helst på slaglängden
Kolv
Ø 40 mm

Ø 20 x 20 mm

Standard 70º
Laxstjärt med ställbart anslag

Standard 70º
Laxstjärt med ställbart anslag
Upp till antal slag/timme

2000

1000

1000
Vikt
57 kg
185 kg
285 kg
Större inbyggnadshöjd (på begäran)
160 - 260

 

Pneumo-hydrauliska pressar


Pneumo-hydrauliska pressar 1720 0900

Max präglingskraft vid 6 bar = 90 kN, komplett med vridningssäkring, 2-handsgrepp, drossel i arbetsslagledningen, inbyggda i C-stativ.
Utförande: Präglingspress med energisparande pneumatikcylinder med ett "power stroke" med förhöjd tryckkraft som går in automatiskt var som helst på slaglängden.

Denna teknik förenar pneumatikens och hydraulikens fördelar. Genom förändring av lufttrycket styrs präglingskraften direkt.

Pneumo-hydrauliska pressar 150 kNI 1720 1500
övrigt lika press 1720 0900.

Pneumo-hydrauliska pressar 300 kNI 1720 3000
övrigt lika press 1720 0900.

Pneumo-hydrauliska pressar 400 kNI 1720 4000
övrigt lika press 1720 0900.

Pneumo-hydrauliska pressar 500 kNI 1720 5000
övrigt lika press 1720 0900.


Tekniska data
Bordspressar
Beteckning
Modell
1720 0800
1720 1500
1720 3000
F (kN)
80
150
300
hg
32
32
32
hk
3
3
3
H1
562
652
847
H2
1196
1196
1196
B1
220
260
310
B2
320
360
410
L
452
552
712
A
176
201
265
C
229
229
229
D
122
148
178
E
145
172
232
M
244
296
356
N
295
345
345
S
80
100
130
T
12
12
14
V
280
320
370
W
350
450
610
X
78
78
104
Vikt kg ca
270
270
300
 

 

 
[an error occurred while processing this directive]