[an error occurred while processing this directive]
Perforering - Manuella och elektriska perforeringsmaskiner
Sida 1 | Sida 2 | Sida 3 | Sida 4

 

Perfostar E

Perfostar E är en elektrisk perforeringsmaskin med hjul som ställs in med tangenter. Maskinen är utrustad med en 220 V växelströmsmotor. I grundutförande levereras den med 6 hjul i storlekarna 5.5 mm, 6.5 mm, 7 mm, 8.5 mm eller 10 mm.


Följande specialmaskiner finns:
Typhöjder upp till 20 mm. Hjul inställbara med ett borttagbart stift i stället för tangenter. Hjul med bokstäver i stället för siffror. Om varje hjul har 12 eller färre tecken levereras maskinerna med tangentinställning för hjulen. Om hjulen är försedda med fler än 12 tecken, t.ex. hela alfabetet, utrustas hjulen med ett borttagbart stift i stället för tangenter. Det är möjligt att ha upp till 16 hjul om typhöjden inte överstiger 8.5 mm. Om större typhöjder önskas reduceras antalet möjliga hjul. Hjulantalet kan dock utökas genom att man väljer smal stil eller mindre typhöjd. Maximal perforeringsbredd är 112 mm. Maskinen kan förses med fasta eller variabla texter - över och/eller under den inställbara siffersatsen. Max. textlängd är här 110 mm.

Perfostar E med datumperforering har en punkt eller ett litet utrymme mellan respektive nummer för dag, månad och år. Ytterligare hjul med siffror eller bokstäver kan monteras framför eller bakom datumhjulen. Det är också möjligt att sätta in fasta texter över och under datumet. Maximalt införingsdjup är 115 mm vilket utgör maximalt avstånd från perforeringens centrum till papperets över- eller underkant. Det är möjligt att perforera texten längre in på papperet genom att rulla upp papperet inne i maskinen. Med upp till 6 tecken i storlekarna 7 mm, 8.5 mm eller 10 mm är perforeringskapaciteten ca 25 ark 70 g. Fler än 6 tecken, mindre eller större typhöjder samt ytterligare text påverkar maskinens perforeringskapacitet. Perfostar E är utrustad med ställbara anslag i djup- och sidled som möjliggör en exakt positionering av perforeringen på papperet. Maskinen kan om så önskas även förses med såväl räkneverk som säkerhetslås.Perfostar E/A (Automatic)

Denna perforeringsmaskin är utrustad med en automatisk nummerväxling efter varje perforering. Specialutföranden finns där nummerväxling sker efter andra, tredje eller fjärde perforeringen. Vid behov kan den automatiska nummerväxlingen stängas av. Inställning av nummer liksom andra ändringar sker med hjälp av ett borttagbart stift. Maskinen kan förses med fast eller utbytbar text och ett 6-siffrigft datum i tillägg till den växlande hjulsatsen. Alla övriga data och specifikationer är samma som för Perfostar E.Textstavar

Om så önskas kan Perfostar E förses med utbytbara texter över och/eller under löpnumret. Textstavarna med dessa texter förs helt enkelt in i maskinens sida och perforerar därmed vald text. Max.textlängd är här 110 mm. Andra tilläggstexter kan levereras när behov uppstår. Obs! Maskinens perforeringskapacitet reduceras när man lägger till ytterligare texter.Enkel funktion

Perforeringsoperationen startas genom att man lätt trycker på kontaktlisten på matningsbordet. För att möjliggöra en exakt positionering av perforeringen på papperet är maskinerna försedda med ställbara anslag i djup- och sidled. En tilläggsplatta för det bakre anslaget gör det möjligt att perforera mycket nära papperskanten.Datumstavar

På en specialversion av Perfostar E kan ett 6-siffrigt datum perforeras över eller under det växlande numret. Datumet ställs in genom att man för in motsvarande datumstavar i maskinens framsida. Detta gör det möjligt att samtidigt perforera såväl ett löpande nummer som ett datum över varandra. Även Perfostar E/A kan förses med datumstavar.Fotpedal

Som valfritt tillbehör kan maskinerna även förses med en fotpedal som utlöser perforeringen.Automatisk perforeringsutlösning

Det bakre anslaget kan ersättas med en kontaktlist som utlöser perforeringen när papperet stöter emot listen. Detta tillbehör kan enkelt monteras senare.
Klicka för större bild!

Teknisk specifikation

Viktigt!
Vid beställning är det viktigt att ange om perforering skall ske i papperets överkant eller i dess underkant. Perforeringsstansarna tillverkas därefter och monteras i maskinen enligt detta önskemål. Texten kan därefter ej ändras.


Sida 1 | Sida 2 | Sida 3 | Sida 4
[an error occurred while processing this directive]