[an error occurred while processing this directive]
Perforering - Manuella och elektriska perforeringsmaskiner

Sida 1 | Sida 2 | Sida 3 | Sida 4

 

Perfostar I

Perfostar I är en manuell perforeringsmaskin med inställbara hjul. I grundutförande levereras den med 6 hjul i storlekarna 5.5 mm, 6.5 mm, 7 mm, 8.5 mm eller 10 mm.


Följande specialmaskiner finns
Typhöjder upp till 20 mm. Hjul inställbara med ett borttagbart stift i stället för tangenter. Hjul med bokstäver i stället för siffror. Om varje hjul har 12 eller färre tecken levereras maskinerna med tangentinställning för hjulen. Om hjulen är försedda med fler än 12 tecken, t.ex. hela alfabetet, utrustas hjulen med ett borttagbart stift i stället för tangenter. Det är möjligt att ha upp till 12 hjul om typhöjden inte överstiger 8.5 mm. Om större typhöjder används reduceras det maximala antalet tecken på grund av att den maximala perforeringsbredden 84 mm inte kan överskridas. Maskinen kan förses med fasta texter över och/eller under det inställbara numret. Max. textlängd är här 82 mm.
Perfostar I/D med datumperforering har en punkt eller ett litet utrymme mellan respektive nummer för dag, månad och år. Ytterligare hjul med siffror eller bokstäver kan monteras framför eller bakom daumhjulen. Det är också möjligt att sätta in fasta texter över och under datument. Maximalt införingsdjup är 105 mm vilket utgör maximalt avstånd från perforeringens centrum till papperets över- eller underkant. Det är möjligt att perforera texten längre in på papperet genom att rulla upp papperet inne i maskinen. Med upp till 6 tecken i storlekarna 7 mm, 8.5 mm eller 10 mm är perforeringskapaciteten ca 25 ark 70 g. Fler än 6 tecken, mindre eller större typhöjder samt ytterligare text påverkar maskinens perforeringskapacitet.Perfostar I/A (Automatic)

Denna perforeringsmaskin är utrustad med en automatisk nummerväxling efter varje perforering. Specialutföranden finns där nummerväxling sker efter andra, tredje eller fjärde perforeringen. Vid behov kan den automatiska nummerväxlingen stängas av. Hos Perfostar I Automatic görs grundinställningarna för det nummer som skall perforeras likaväl som alla ändringar med hjälp av ett borttagbart stift. Maskinen kan utrustas med ytterligare siffror, bokstäver och ett datum i tillägg till det automatiska serienumret. Alla övriga data och specifikationer för Perfostar I/A är identiska med Perfostar I.Enkel funktion

De individuella tecken som skall perforeras, oavsett om de består av siffror eller bokstäver, ställs enkelt och snabbt in med hjälp av tangenter.Ställbara anslag

Alla maskiner av märket Perfostar är utrustade med ställbara anslag i djup- och sidoled. Det ställbara bakre anslaget bestämmer perforeringsavståndet från papperets över- eller underkant medan det inställbara sidoanslaget bestämmer avståndet till perforeringen från papperets höger- eller vänsterkant.. Detta ger en exakt positionering av perforeringen på papperet. En option är en tilläggsplatta för bakre anslaget som gör det möjligt att perforera mycket nära papperskanten.Säkerhetslås

Perfostar perforeringsmaskiner kan förses med ett säkerhetslås, som gör att maskinerna inte kan användas när nyckeln är urtagen.Räkneverk

Vid behov kan maskinerna även förses med ett räkneverk som automatiskt registrerar antalet perforeringarKlicka för större bild!

Teknisk specifikation

Viktigt!
Vid beställning är det viktigt att ange om perforering skall ske i papperets överkant eller i dess underkant. Perforeringsstansarna tillverkas därefter och monteras i maskinen enligt detta önskemål. Texten kan därefter ej ändras.


Sida 1 | Sida 2 | Sida 3 | Sida 4

[an error occurred while processing this directive]