[an error occurred while processing this directive]
Perforering - Manuella och elektriska textperforeringsmaskiner
Sida 1 | Sida 2 | Sida 3 | Sida 4

 

Perfoset I/T och II/T

De manuella perforeringsmaskinerna Perfoset I/T och II/T kan förses 1-radiga texter med upp till 7 tecken i en av standardtyphöjderna 6 mm, 8 mm eller 10 mm. Fler än 7 tecken och t.o.m. texter bestående av flera rader är möjliga så länge som inte maximal perforeringsbredd överskrids. Texten kan dock inte ändras senare.


Perfoset I/T

Med denna manuella maskin är det möjligt att perforera flerradig text eller speciella symboler. Maximal texthöjd är 20 mm och maximal textlängd 78 mm. Max. avstånd mellan perforerad text och undre eller övre papperskanten (införingsdjupet) är 75 mm. Det är möjligt att positionera den perforerade texten längre från arkkanten genom att rulla upp papperet bakom perforeringsstansen. Om man använder någon av standardtyphöjderna 6, 8 eller 10 mm och ett ord bestående av upp till 7 tecken så är perforeringskapaciteten ca 15 ark
70 g. Större typhöjd och flerradig text reducerar kapaciteten.Perfoset II/T

Med denna något större manuella maskin är det möjligt att perforera flerradiga texter eller speciella symboler med en maximal typhöjd av 32 mm och en maximal textlängd av 118 mm. Maximalt införingsdjup är 110 mm vilket kan utökas genom att rulla upp papperet bakom perforeringsstansen. Om man använder någon av standardtyphöjderna 6, 8 eller 10 mm och ett ord bestående av upp till 7 tecken så är perforeringskapaciteten ca 25 ark 70 g. Större typhöjd och flerradig text reducerar kapaciteten.Perfoset Mini

Den minsta perforeringsmaskinen i Perfoset-serien. Perfoset M/T kan förses med en fast text på upp till 7 tecken med en texthöjd av 6 mm. Andra storlekar kan levereras och textlängden kan vara upp till 40 mm. Införingsdjupet är 40 mm. Perforeringskapaciteten är ca 6 ark 70 g. På grund av sin ringa storlek är dock användningsmöjligheterna för Perfoset M/T begränsade.
(Klicka för tekniska data)Ställbara anslag

För att se till att texten, som skall perforeras alltid kommer på samma ställe är maskinerna försedda med ställbara bakre anslag och sidoanslag. En valfri ryttare för det bakre anslaget tillåter att perforering sker mycket nära papperskanten. Det ställbara bakre anslaget bestämmer perforeringsavståndet till den övre eller under papperskanten medan sidoanslagen bestämmer avståndet till vänster eller höger papperskant.Såkerhetslås

Perfoset I/T och II/T kan förses med ett säkerhetslås som gör att maskinerna inte kan användas när nyckeln är urtagen.Räkneverk

Vid behov kan även perforeringsmaskinerna utrustas med ett räkneverk som automatiskt registrerar antalet perforeringar.Perfoset I/TA - II/TA

På dessa specialmodeller kan texterna enkelt ändras genom att använda utbytbara textslädar. En separat textsläde tillverkas för varje text varvid längd och höjd begränsas i motsvarande grad. Flerradig text kan också perforeras och det är även möjligt att beställa nya textslädar med andra texter efter maskinleveransen.
Perforeringskapacitet ca 25 ark 70 g.Klicka för större bild !

Viktigt !
Vid beställning är det viktigt att ange om perforering skall ske i papperets överkant eller dess underkant. Perforeringsstansen tillverkas därefter och monteras i maskinen enligt detta önskemål. Texten kan därefter ej ändras.

 

Sida 1 | Sida 2 | Sida 3 | Sida 4
[an error occurred while processing this directive]