[an error occurred while processing this directive]
Perforering - Passperforeringsmaskin, Dokumentperforeringsmaskin

Pernuma Perforex
Passperforeringsmaskin

Denna perforeringsmaskin har konstruerats speciellt med tanke på perforering av pass och andra dokument.

Perforex är en universell perforeringsmaskin, som tillverkas i tre olika variant
1. Som perforeringsmaskin med ett perforeringshuvud för inbyggnad i tillverknings- och transfereringslinjer.
2. Som perforeringsmaskin med ett perforeringshuvud för manuell passiläggning.
3. Som perforeringsmaskin med två perforeringshuvuden med halvautomatisk passiläggning (se bilden).
Som specialmaskiner kan maskinerna även levereras med kundanpassade anläggningssystem.

I jämförelse med tidigare passperforeringsmaskiner har Perforex genomgått väsentliga tekniska förbättringar, vilket gör dessa maskiner universellt användbara i passframställningsprocessen.

Stor flexibilitet

Det väsentligt mycket smalare perforeringshuvudet har vridits i 90° och genom detta så behöver man inte längre tänka på om perforeringen skall ske i passets över- eller underkant. För att exakt positionera perforeringen måste bara anslaget ställas in.

Användarvänlighet

Maskinens öppna konstruktion gör det möjligt att med ett fåtal handgrepp byta perforeringsverktyg för att t.ex. perforera med en annan typhöjd eller annat antal tecken.

Detta gör maskinen extremt servicevänlig. Vid en fortlöpande perforering sker nummerväxlingen inte längre genom perforeringshuvudets rörelse utan med hjälp av pneumatik. Därmed bortfaller helt den tidigare komplicerade och arbetskrävande justeringen av växlingsmekanismen.
Perforeringshastigheten har därmed också kunnat fördubblas från tidigare ca 60 perforeringar per minut till nuvarande ca 120 perforeringar per minut. Genom ett räkneverk kan man ställa in hur många perforeringar som skall göras med samma nummer. Inställningsmöjligheterna här är mellan 1 och 9.999. Maskinens robusta drift och perforeringsaggregatets självsmörjande styrpelare gör att maskinen nästan inte behöver någon service alls.


Tekniska data
Perforeringshastighet per minut
120
Införingsdjup (mm)
100
Perforeringsbredd (mm)
80*
Nettovikt (kg)
100
Specialspänningar möjliga
Alla värden är cirkavärden
* vid 8.5 mm texthöjd och med 11 tecken.

[an error occurred while processing this directive]