[an error occurred while processing this directive]
Perforering - Manuella och elektriska datumperforeringsmaskiner
Sida 1 | Sida 2 | Sida 3

Perfoset I/D och II/D

De manuella perforeringsmaskinerna Perfoset I/D och II/D har utvecklats speciellt för användning inom kontor, lager, förpacknings- och skeppningsavdelningarna. I tillägg till standardstorlekarna 6 mm, 8 mm och 10 mm kan specialstorlekar tillverkas. Både Perfoset I/D och II/D kan förses med fast text över eller under datumet. Villkor som BETALD, PAID, BESTÄLLD, BOOKED, företagsnamnet, staden eller avdelningen används ofta tillsammans med datummärkningen.
(Klicka för tekniska data)


Perfoset I/D

Också den minsta manuella Perfoset I/D kan perforera en extra rad över eller under datumet om man använder 6 mm typhöjd. I tillägg till detta kan en utbytbar nummer- eller en typsläde monteras på båda sidorna av datumet som skrivs med 6 tecken. Om standardtyphöjderna 6 mm, 8 mm eller 10 mm används för en enradig perforering så är perforeringskapaciteten ca 15 ark 70 g. Om ytterligare textrader perforeras över eller under datumet sjunker kapaciteten i motsvarande grad. Det maximala avståndet från den perforerade texten till nedre eller övre papperskanten (införingsdjupet) är 75 mm.Perfoset II/D

Med denna större manuella perforeringsmaskin är det möjligt att perforera en textrad över datumet och en annan rad under datumet. Även här är typhöjderna som standard 6 mm, 8 mm eller 10 mm. Om standardtyphöjderna används för en enradig perforering så är perforeringskapaciteten ca 25 ark 70 g. Det maximala avståndet från den perforerade texten till nedre eller övre papperskanten (införingsdjupet) är 110 mm. Om 6 mm typhöjd används för Perfoset II/D så kan ytterligare 3 tecken perforeras både före och efter datumet. Om 8 mm eller 10 mm typhöjd används för Perfoset II/D så kan ytterligare bara 2 respektive 1 tecken perforeras både före och efter datumet. Perforeringskapaciteten hos Perfoset II/D reduceras om ytterligare textrader används över eller under datumet eller om tilläggstext väljs före eller efter datumet.Perfoset Mini

Den minsta perforeringsmaskinen Perfoset M/D kan perforera ett datum bestående av 6 tecken i 6 mm smal stil, 4 tecken i standardstil eller 3 tecken i 8 mm typhöjd. Perforeringskapaciteten är ca 6 ark 70 g. På grund av sin ringa storlek är dock användningsmöjligheterna för Perfoset M/D begränsade.
(Klicka för tekniska data)Utbytbara textstavar

Datumet ändras genom att byta textstav. Beroende på kundens krav kan maskinerna utrustas för att perforera 6 tecken bestående av dag, månad och år, 4 tecken bestående av månad och år eller 3 tecken bestående av ett dagnummer. Varje maskin levereras med kompletta textstavar för datum enligt valt alternativ.
Ställbara anslag

För att se till att texten som skall perforeras alltid kommer på samma ställe är maskinerna försedda med ställbara bakre anslag och sidoanslag. En valfri ryttare för det bakre anslaget tillåter att perforering sker mycket nära papperskanten. Det ställbara bakre anslaget bestämmer perforeringsavståndet till den övre eller under papperskanten medan sidoanslagen bestämmer avståndet till vänster eller höger papperskant.Säkerhetslås

Perfoset I/D och II/D kan förses med ett säkerhetslås som gör att maskinerna inte kan användas när nyckeln är urtagen.Räkneverk

Vid behov kan även perforeringsmaskinerna utrustas med ett räkneverk som automatiskt registrerar antalet perforeringar
Klicka för större bild !


Viktigt!
Vid beställning är det vikitigt att ange om perforering skall ske i papperets överkant eller i dess underkant. Perforeringsstansarna tillverkas och monteras i maskinen enligt detta önskemål. Senare modifiering är enbart möjlig om maskinen inte har försetts med textrader över eller under datumet.Sida 1 | Sida 2 | Sida 3
[an error occurred while processing this directive]